ŠPORTFAN - Asociácia športov, motoršportov, turistiky a poznávania prírody.
Športová 3
985 59 Vidiná

Pavol Garaj
Tel: 0911 558 158
e-mail: sportfanvidina@gmail.com

Elena Dobríková
Tel: 0903 634 608
e-mail: sportfansk@gmail.com

ŠPORTFAN - Asociácia športov, motoršportov, turistiky a poznávania prírody.

Význam organizovania podujatí pre verejnosť.

SPORTFANmodry.jpg
Organizovanie športového, alebo kultúrneho podujatia pre verejnosť je potrebné vnímať ako prínos pre obec,región,aj celé Slovensko kde sa akcia má konať.

Nemožno hľadať spôsob prínosu, len ako okamžite efektnú vec z pohľadu financií.

Musíme si položiť otázku, aká by sme boli spoločnosť bez kultúrneho, športového vyžitia? V spoločnosti, kde tieto prvky absentujú žijú ľudia nespokojní a depresívni. Už od mlada hľadajú útechu a potešenie v alkohole, či dokonca aj v drogách. Takéto prostredie nie je len vecou tých, ktorí týmto neduhom podľahli, ale takto sa vytvára živná pôda pre kriminálnu činnosť, ktorej obeťou sa môže stať občania ktorí žijú pokojným, usporiadaným životom.

Obec ktorá žije kultúrou, športom a spoločenskými aktivitami žijú ľudia veselší, teda vedú kvalitnejší a šťastnejší život. Ak sa občania schádzajú, spoločne pracujú pre ušľachtilé ciele, zabávajú a spoznávajú sa, zaniká priestor pre rôzne zbytočné spory. V takejto obci, či meste je teda radosť žiť. To znamená ochotu ľudí tam zostať bývať, ba do konca sa na také miesto prisťahovať. Pre miestnych to znamená možnosť pracovných príležitostí, podnikateľských aktivít, ako aj zvýšená cena nehnuteľností...

- Je teda dôležité obec, či mesto reprezentovať v dobrom svetle, aby pôsobila, ako príjemné miesto na život. Miesto na život je potrebné udržiavať v poriadku a čistote, budovať infraštruktúru, zabezpečovať administratívu... Samosprávy ale nesmú zabúdať na dôležitosť pestovania kultúry a športu. Podujatia organizované skúseným organizátorom s dobrým menom sú skvelou príležitosťou, ako sa ukázať v dobrom svetle v širokom ďalekom okolí!
- Mnohé samosprávy už dávno na takéto a podobné podujatia vynakladajú nemalé úsilie, aby mali možnosť takto sa reprezentovať a zabezpečiť svojim občanom rozptýlenie a svojmu miestu dobrú reklamu.

Je dôležité si vážiť ochotu a zanietenosť dobrovolníkov pre prácu a pomoc na uskutočnení správnych vecí.

Na zrealizovaní a organizácii sú z pravidla zainteresované desiatky ľudí, ktorí za symbolickú odmenu, prípadne úplne bez nároku na odmenu prikladajú ruku k dielu. Na to aby sa podujatie mohlo uskutočniť, sa podieľajú aj ľudia, ktorí ako sponzori poskytujú rôzne prostriedky či už materiálne, alebo finančné. Ďalej sú tu ľudia ktorí okrem svojho času venujú aj svoje prostriedky a bez nároku nielen na odmenu, ale aj bez nároku na propagáciu a takto pomáhajú nezištne!!! Pomáhajú aj iné inštitúcie a obecné úrady, rôzne úrady a inštitúcie sa tiež venujú úkonom spojenými s povolením podujatia tak, aby všetko bolo regulárne.

Športových podujatí sa zúčastňujú športovci, ktorí venujú tejto činnosti obrovský podiel svojho snaženia v podobe tvrdých tréningov a často aj obrovských finančných prostriedkov, kde často na jedného pretekára pracuje a prispôsobuje sa mu jeho celá rodina, sponzori... Reprezentujú svoje obce či mestá, alebo sú úspešnými reprezentantmi svojej krajiny.
ŠPORTFAN - Asociácia športov, motoršportov, turistiky a poznávania prírody.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one