ŠPORTFAN - Asociácia športov, motoršportov, turistiky a poznávania prírody.
Športová 3
985 59 Vidiná

Pavol Garaj
Tel: 0911 558 158
e-mail: sportfanvidina@gmail.com

Elena Dobríková
Tel: 0903 634 608
e-mail: sportfansk@gmail.com

ŠPORTFAN - Asociácia športov, motoršportov, turistiky a poznávania prírody.

ZRUŠENÉ MM SR a MACEC CUP 25.-26.6.2016 Cinobaňa

988590_922051987817371_5501623451177477654_n.jpg
Prví ročník Enduro Cinobaňa v Júni 2015 zožal úspech v radoch motoristickej, aj laickej verejnosti, ktorá sa dožaduje jeho pokračovania aj v nasledujúcom roku a preto sme sa tieto preteky rozhodli usporiadať zase.
Príprava a organizácia druhého ročníku tohoto podujatia, ktoré priblíži náš región Novohradu tuzemským, aj zahraničným návštevníkom bola v intenzívnom štádiu vybavovania povolení.
Trasa súťaže terénnych motocyklov bola plánovaná v katastroch obcí Cinobaňa, Kotmanová a Dobroč. Centrum podujatia malo byť na futbalovom štadióne v Cinobani. Tu sme plánovali umiestniť bufety s občerstvením a podujatím by návštevníkov sprevádzala profesionálna komentátorka. Premietať sa mali videá z pretekov, a aj propagačné videá z nášho regiónu. Večer mala byť dedinská zábava pod holým nebom. Ponad časť Katarínska Huta sme chceli umiestniť divácky atraktívny rýchlostný test -"EnduroTest" V katastri obce Kotmanová sa mali nachádzať divácky zaujímavé náročné prejazdy a pri obci Dobroč atraktívna rýchlostná skúška "CrossTest"

Naše plány zmarilo vedenie miestneho poľovníckeho spolku. Jeho vedúci členovia sa vyhrážali vylúčením poľovníkov z ich združenia, ak nám budú pri organizácii pretekov vychádzať v ústrety a ak nebudú konať, tak aby zorganizovanie endura v Cinobani zmarili. Ich vplyv a vyhrážky boli smerované hlavne smerom k vedeniu urbariátu v Cinobani, cez pozemky ktorého mala viesť trať pretekov. Členovia výboru Cinobanského urbariátu, ktorí sú tiež členmi miestneho poľovníckeho združenia uvádzali, že ak nebudú konať proti zorganizovaniu pretekov v endure, budú vylúčený z poľovníckeho združenia. Naša organizácia poslala na urbariát oficiálnu žiadosť o usporiadanie endura v Cinobani, kde sme žiadali o súhlas s prejazdom cez pozemky urbariátu a to tak aby táto žiadosť bola prerokovaná na členskej výročnej schôdzi. Predseda urbariátu verejene priznal, že táto žiadosť im bola doručená, no uviedol, že sa zabudlo dať to do rokovania a do dnes nám nebolo doručené písomné vyjadrenie. Podotýkam, že táto žiadosť bola zámerne poslaná len niekoľko dní pred zasadaním výročnej členskej schôdze a po vlaňajších treniciach ohľadom príprav endura v Cinobani vylučujeme možnosť že niečo takéto bolo zo strany urbariátu prehliadnuté. Napriek absencii súhlasného stanoviska miestneho urbariátu bolo možné enduro v Cinobani uskutočniť a to len v mierne obmedzenej miere možností vedenia trasy súťaže. To vďaka ústretovosti roľníkov, ktorí si dotknuté pozemky od urbariátu riadne prenajímajú a poskytovali nám možnosť prejazdu cez ne. Do začiatku mája tohoto roku nám neavizovali žiadny problém s poskytnutím týchto pozemkov na účel zorganizovania pripravovanej súťaže, ani vo vzťahu s nájomcami, ktorými je Cinobanský urbár a všeobecne k nám boli ústretoví. Avšak potom im bola ponúknutá možnosť prenajať si ďalšie hektáre a však len s podmienkou, že nevyhovejú našej žiadosti o poskytnutie prejazdu súťažných motocyklov. Rolníci ich ponuku prijali a nám už súhlas nemohli dať. - Na koľko s dotyčnými rolníkmi máme osobné dlhotrvajúce dobré vzťahy a dokážeme sa vžiť do ich situácie musíme zo svojich zámerov ustúpiť. Okrem toho sme čelili nesúhlasnému stanovisku z Odštepného lesného závodu SR v Kriváni, kde sme sa s odvolaním a zhromaždenými argumentujúcimi materiálmi chystali na generálne riaditeľstvo Štátnych lesov SR Tiež sme dostali avízo, že štátna ochrana prírody nebude odporúčať usporiadanie týchto pretekov, aj keď nikde nebudeme zasahovať do žiadnych chránených území, ani biotopov a nebudeme ohrozovať žiadneho chráneného živočícha a ani pri organizácii minuloročných pretekov neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy na prírodu.
ŠPORTFAN - Asociácia športov, motoršportov, turistiky a poznávania prírody.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one